Zo leiden we op!

De bijeenkomsten die je in het Opleidingshuis volgt hebben een aantal kenmerken:

We vertrekken vanuit jouw vragen en ervaringen. Het leraarschap is een prachtig maar ook complex beroep, waarbij je in de praktijk allerlei vraagstukken tegenkomt. Juist met die vragen gaan we in het Opleidingshuis aan de slag. Je opleiders zorgen ervoor dat je met de juiste theorie aan de slag kunt die aansluit bij jouw vragen. Zo zorgen we ervoor dat theorie en praktijk een geïntegreerd geheel vormen.

Je leert samen in een gevarieerde groep. In het Opleidingshuis leer je samen met studenten van verschillende opleidingen: allemaal zijn we bezig om betere leraren te worden. We maken groepen op basis van ervaring, of op basis van leervragen die studenten met elkaar delen. Zo ontstaan hechte leerteams met wie je samen optrekt tijdens je opleiding.

Jouw ontwikkeling staat centraal. Jouw leraarschap is onlosmakelijk verbonden met wie jij bent. Daarom hebben wij binnen het Opleidingshuis veel aandacht voor jouw ontwikkeling. Als leraar, maar juist ook als mens. Dat doen we bijvoorbeeld door twee keer per jaar ontwikkelgesprekken te voeren, waarin we jouw ontwikkeling bespreken samen met de collega’s met wie jij graag wilt reflecteren.