Opleidingsprogramma

Jouw vragen Jouw ontwikkeling centraal

Ontdek hoe wij opleiden

Jouw vragen Jouw ontwikkeling centraal

Ontdek hoe wij opleiden

Hoe leiden we op?

De bijeenkomsten die je in het Opleidingshuis volgt hebben een aantal kenmerken:

We vertrekken vanuit jouw vragen en ervaringen. Het leraarschap is een prachtig maar ook complex beroep, waarbij je in de praktijk allerlei vraagstukken tegenkomt. Juist met die vragen gaan we in het Opleidingshuis aan de slag. Je opleiders zorgen ervoor dat je met de juiste theorie aan de slag kunt die aansluit bij jouw vragen. Zo zorgen we ervoor dat theorie en praktijk een geïntegreerd geheel vormen.

Je leert samen in een gevarieerde groep.In het Opleidingshuis leer je samen met studenten van verschillende opleidingen: allemaal zijn we bezig om betere leraren te worden. We maken groepen op basis van ervaring, of op basis van leervragen die studenten met elkaar delen. Zo ontstaan hechte leerteams met wie je samen optrekt tijdens je opleiding.

Jouw ontwikkeling staat centraal. Jouw leraarschap is onlosmakelijk verbonden met wie jij bent. Daarom hebben wij binnen het Opleidingshuis veel aandacht voor jouw ontwikkeling. Als leraar, maar juist ook als mens. Dat doen we bijvoorbeeld door twee keer per jaar ontwikkelgesprekken te voeren, waarin we jouw ontwikkeling bespreken samen met de collega’s met wie jij graag wilt reflecteren.

Hoe leiden we op?

We vertrekken vanuit jouw vragen en ervaringen

Het leraarschap is een prachtig maar ook complex beroep, waarbij je in de praktijk allerlei vraagstukken tegenkomt. Juist met die vragen gaan we in het Opleidingshuis aan de slag. Je opleiders zorgen ervoor dat je met de juiste theorie aan de slag kunt die aansluit bij jouw vragen. Zo zorgen we ervoor dat theorie en praktijk een geïntegreerd geheel vormen.

Je leert samen in een gevarieerde groep.

In het Opleidingshuis leer je samen met studenten van verschillende opleidingen: allemaal zijn we bezig om betere leraren te worden. We maken groepen op basis van ervaring, of op basis van leervragen die studenten met elkaar delen. Zo ontstaan hechte leerteams met wie je samen optrekt tijdens je opleiding.

Jouw ontwikkeling staat centraal

Jouw leraarschap is onlosmakelijk verbonden met wie jij bent. Daarom hebben wij binnen het Opleidingshuis veel aandacht voor jouw ontwikkeling. Als leraar, maar juist ook als mens. Dat doen we bijvoorbeeld door twee keer per jaarontwikkelgesprekken te voeren, waarin we jouw ontwikkeling bespreken samen met de collega’s met wie jij graag wilt reflecteren.

Bijeenkomsten in het opleidingshuis

Wekelijkse bijeenkomsten

In het Opleidingshuis op de school waar jij opgeleid wordt vinden er iedere week op woensdag bijeenkomsten plaats in verschillende groepen. We gaan in de bijeenkomsten aan de slag met:

  • Inhoudelijke bijeenkomsten waarin we verdiepen op didactische en pedagogische thema’s;
  • Bijeenkomsten waarin we studieloopbaanbegeleiding, coaching en intervisie centraal stellen;
  • Vaardighedensessies waarin we actief oefenen met specifieke vaardigheden, zoals didactisch coachen, oudergesprekken voeren, vragen stellen aan de klas, schrijfvaardigheid, en nog veel meer.
  • Er zijn werkateliers waarin we je begeleiden bij het doen van praktijkonderzoek.

De wekelijkse bijeenkomsten in het Opleidingshuis vervangen vakken die je eventueel op de lerarenopleiding zou volgen. Je hoeft deze vakken dus niet op de Uithof te volgen. Voor studenten van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) gaat dit om: beroepsvakken, S&W, beroepsproducten, Pedagogisch Bekwaam en Vakdidactisch Begeleiden. Voor studenten van Universiteit Utrecht (Graduate School of Teaching) gaat dit om: Professional in Praktijk.

Ontwikkelgesprekken

Naast de wekelijkse bijeenkomsten (die dus in plaats van je ‘vakken’ op de opleidingsinstituten plaatsvinden) organiseren we twee keer per jaar ontwikkelgesprekken.

Tijdens het ontwikkelgesprek kijken we terug en blikken we vooruit op jouw individuele ontwikkeling. Je voert dit gesprek samen met je opleiders, maar je nodigt daarnaast zelf collega’s uit de school uit om met jou mee te denken. Onze collega’s beschouwen het als een eer om door jou uitgenodigd te worden. De ontwikkelgesprekken zijn daarom altijd een bijzonder moment in het jaar waar we met z’n allen naar uit kijken.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Vul hier uw eigen inhoud in.