De bijkeenkomsten

In het Opleidingshuis vinden er iedere week bijeenkomsten plaats in verschillende groepen. We gaan in de bijeenkomsten aan de slag met:

  • Inhoudelijke bijeenkomsten waarin we verdiepen op didactische en pedagogische thema’s;
  • Bijeenkomsten waarin we studieloopbaanbegeleiding, coaching en intervisie centraal stellen;
  • Vaardighedensessies waarin we actief oefenen met specifieke vaardigheden, zoals didactisch coachen, oudergesprekken voeren, vragen stellen aan de klas, schrijfvaardigheid, en nog veel meer.
  • Er zijn werkateliers waarin we je begeleiden bij het doen van praktijkonderzoek.

Naast de wekelijkse bijeenkomsten (die dus in plaats van je ‘vakken’ op de opleidingsinstituten plaatsvinden) organiseren we twee keer per jaar ontwikkelgesprekken.

Tijdens het ontwikkelgesprek kijken we terug en blikken we vooruit op jouw individuele ontwikkeling. Je voert dit gesprek samen met je opleiders, maar je nodigt daarnaast zelf collega’s uit de school uit om met jou mee te denken. Onze collega’s beschouwen het als een eer om door jou uitgenodigd te worden. De ontwikkelgesprekken zijn daarom altijd een bijzonder moment in het jaar waar we met z’n allen naar uit kijken.

didactiek pedagogiek vaardigheden en nog veel meer